Agentura Free Time Jemnice, z.s. je neziskovou organizací, která vznikla 9.března 2007. K hlavním aktivitám sdružení patří organizování volnočasových, sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež.