Zážitkové hry v přírodě

Naturerlebnisspiele

Fotografie ze čtvrtého dne česko-německého tábora na Prusinách.

http://prusiny2015.blogspot.cz

Die Fotos aus dem vierten Tag des deutsch-tschechischer Zeltlagers in Prusiny.

http://prusiny2015.blogspot.de