Výběr fotografií y m0ho fotografick0ho portfolia a z představení Divadelního spolku Jezírko (jezirko.info).