Popis aktivity:

Ve středu 15.04. proběhla v rámci školy akce nazvaná „Otevírání studánek na Šluknovsku 2015“. Naše třída pod vedením pana Říhy dostala za úkol vyčistit a odebrat vodu z prameny řeky Mandavy, které se nachází nad obcí Nové Křečany. K prameni jsme přišli okolo deváté hodiny, kdy jsme provedli průzkum místa. Průzkumem místa bylo zjištěno, že mimo přístřešku, kde se nachází méně vydatný pramen je i další pramen, který je více vydatný (cca 20 l/min.). Strouhy všech pramenů jsme pročistili a odstranili napadané větve v délce přibližně 15 metrů. Nakonec si studenti zahráli improvizovaný Softball a poté se odebrali zpět do školy.