V úterý dopoledne se jednotlivé oddíly věnovali dokončení svých erbů a pokřiků, a také připravovali divadelní představení na téma "Pohádka". To jsme odpoledne odehráli v lesním divadle, kde si táborníci také vytvořili masky z přírodních materiálů. Poté následovala koupel v bazénu a herní večer. Na konci dne všichni hlasovali, které představení bylo nejlepší a oddíly představily své erby.