Skládáme Váš volný čas Kdo jsme? ● středisko volného času ● školské zařízení (datum zápisu školy do rejstříku škol: 1. 1. 2005) ● příspěvková organizace ● zřizovatelem je hlavní město Praha Co nabízíme? ● pravidelnou zájmovou činnost (kroužky, kluby, dílny, odborné kurzy …) ● pobytové a příměstské tábory (podzimní, zimní, jarní, velikonoční, letní) ● akce pro veřejnost (workshopy, dílny, turnaje, soutěže, přehlídky, odborné kurzy …) ● soutěže (předmětové, umělecké a sportovní) a programy (rukodělné a zeměpisně-dějepisné) pro školy ● klub Rybník (určeno pro volně příchozí děti a mládež) ● zahrada (prvky nízkých lan, malé skateboardové hřiště, prostor pro relax) Pro koho? ● hlavní cílovou skupinou jsou pro nás děti od 6 let a mládež ● ale velkou nabídku nabízíme pro děti od 2 do 5 let ● a pro dospělé připravujeme každý rok např. keramickou dílnu, hudební kurzy nebo cvičení Kde jsme se tu vzali? ● 1965 - založen Obvodní dům pionýrů a mládeže, Praha 4, se sídlem v ulici Kaplická a pobočkou v ulici Nad Ondřejovem, Praha 4. ● 1989 - jsme dostali do užívání dnešní sídlo DDM JM, budovu bývalé mateřské školy v ulici Šalounova ● Domem dětí a mládeže Jižní Město prošlo během minulých let tisíce klientů a desítky interních i externích pracovníků se podílelo na realizaci volného času dětí, mládeže i dospělých. Co je naším cílem? ● být dostupní všem ● bezpečný prostor a přátelské prostředí ● kvalitní a široká nabídka činností ● kvalitní lektorský tým