Adventní koncert Míry Baklíka a Kuby Rojka v čermnském kostele.
foto: www.dianadufkova.cz