Milostivý Spasiteľ, Pane Ježišu Kriste, s poníženým srdcom sa ti klaniame ako svojmu Pánovi a Bohu. Ľutujeme svoje hriechy, lebo sme nimi urazili tvoju dobrotu. Chceme teraz vykonať pobožnosť krížovej cesty, nech je vynahradením za naše hriechy a nech podľa tvojej vôle pomôže dušiam v očistci. Pane Ježišu, milostivo vypočuj naše prosby, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.