Slávnostné uvedenie do úradu farára v Suchej Hore vsdp. ThDr. ICLic. Jána Marhefku PhD. v piatok 10. júla 2015 pri sv. omši o 18:00...

Vítame Vás medzi nami a vyprosujeme Vám pevne zdravie, Božie požehnanie a hojnosť darov Ducha Svätého...