Absolventské práce mají na naší škole několikaletou tradici a staly se pro žáky 9. ročníků příležitostí nalézt propojení poznatků získaných ve škole s vlastními možnostmi a dovedností vyhledávat a zpracovávat informace ve vybraném oboru.
Veřejné obhajoby absolventských prací probíhaly ve dnech 5.-6. března 2018 ....