4. dubna 2018 se v prostorách Galerie 14 uskutečnilo již 6. Setkání koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty z pražských škol.
Pořadatelem a gestorem akreditované akce byl Klub ekologické výchovy, z.s. ve spolupráci s Městskou částí Praha 14 a Základní školou, Generála Janouška 1006, Praha 9. Nad setkáním převzal tradičně záštitu starosta Městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra.