Oslavy Dne Země Prahy 14 a aktivity, které žáci naší základní školy na tento den připravili, navazují na myšlenky – formovat a prohlubovat u dětí, rodičů a široké veřejnost vztah a zodpovědnost za prostředí Prahy 14, ve kterém se značná část obyvatel narodila, vyrůstá a tráví svůj volný čas. Celý program byl zaměřen na podporu kampaně MČ Praha 14 „Chceme tu mít čisto!“ Soutěže, které žáci připravili, byly tradičně zaměřené na správné nakládání s odpady, na jejich třídění, úklid po pejscích, poznávání kulturních a přírodních zajímavostí Prahy 14. Většina aktivit, které jsme na Dni Země prezentovali, reaguje na problémy, které souvisí se stavem našeho životního prostředí.
Žáci návštěvníkům také představili školní projekt „Příroda v ohrožení“. Cílem projektu je mimo jiné představit kriticky ohrožené druhy živočichů, upozornit na hlavní hrozby a příčiny úbytku i vymírání některých druhů a také se zamyslet nad cestami řešení.