Ve středu 7. listopadu 2018 proběhl na naší škole Den otevřených dveří pro páťáky a jejich rodiče. Zajímavý přírodopis a fyzika, zábavné procvičení pracovních dovedností ve školní dílně i kuchyňce, ukázky moderních pomůcek, to vše připravili učitelé z 2. stupně společně s žáky 8. a 9. ročníků pro žáky 5. ročníků. V průběhu dopoledne se mohli páťáci seznámit s tím, co je čeká na druhém stupni a v odpoledních hodinách se společně s rodiči přesvědčit o tom, že naše škola nabízí všem žákům podnětné, bezpečné a tvořivé prostředí.