Třídenní pěší putování "Po stopách Chebské pouti" (72 km)
Dreitätige Fußwenderung "Auf den Spuren der Egerer Wallfahrt" (72 km)