Třídenní pěší putování "Po stopách Chebské pouti" (72 km) Dreitätige Fußwenderung "Auf den Spuren der Egerer Wallfahrt" (72 km); podrobnosti na www.farnostcheb.cz/marienweiher