Kompletní fotoalbum z letošní třídenní pěší "Chebské pouti" 1. - 3. 9. 2016 z Chebu přes Dyleň, Kneiplebach, Lesný a Mariánské Lázně do Kláštera Teplá (cca 70 km).
Foto: Eva Kolafová, Reimund Schönlein, Petr Hruška
A tudy jsme putovali:
https://connect.garmin.com/modern/activity/1338444202