Česko-německá poutní slavnost na Loretě v neděli 2. 10. 2016; kazatel Günther Eckelbauer z Plas, hlavní celebrant Filip Lobkowicz z Teplé