"24 hodin pro Pána" aneb "Nechte děti přicházet ke mně..." Pár obrázků z celonoční a celodenní adorace "24 hodin pro Pána" (9. - 10. 3. 2018) v kapli sv. Jana na faře v Chebu ukazujících nejhlubší smysl tzv. "Chebské monstrance" - ukazovat Krista zvoucího velké i malé, svaté i hříšné, chytré i prosté... k přijetí, spočinutí, nadechnutí se, chvále, službě, jednotě... Více na http://farnostcheb.cz/monstrance.