Biřmování v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu na Slavnost Nejsvětější Trojice 27. května 2018
Foto: Jiří Strašek (www.jst.wbs.cz)