Chebská noc kostelů 24. května 2019 - chrám sv. Mikuláše a Alžběty, kaple sv. Jana - farní sál, bývalý kostel Božského srdce Ježíšova, Třináctá komnata

Foto: Eva Kolafová, Petr Hruška, Jiří Rak