Slavnost Těla a Krve Páně v neděli 23. 6. 2019 od 10:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu, při které ke svému prvnímu svatému přijímáni přistoupily čtyři z našich dětí (Justýnka, Anička, Terezka a Šimon).

Foto: Ivana Čamková