Obrázky z výtvarné aktivity chebské farnosti a jejích přátel "Tvoříme s radostí 2" na téma "Světlo ve tmě: Moje malé světélko" (1. - 19. listopadu 2020)
Více na www.farnostcheb.cz/tvorime