Galerie prodejců zápalek
Vydal ČFS
čísla přířezů odpovídají soupisu
www.filumenie.com