02 - Dobrota fest Příhrazy 2015

**************************************

Foto : Alexandr Štěpán

alexandr.stepan.foto@seznam.cz

*****************************************

každý si je může zadarmo bědnat na výše uvedené adrese