„Když mi jsou dány dary skrze můj fotoaparát, laskavě je přijímám.“ - Minor Martin White www.zak.photo