Název akce: III. Mezinárodní konference obecních policií
Datum: 12.-13. 4. 2018
Místo: Právnická fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci
Organizátor: FT Technologies a.s.

Autor fotografií:
Petr Žák | www.zak.photo