Exkurze do Interaktivní fyzikální laboratoře MFF UK Praha Troja spojená s měřením v oblasti termodynamiky