Čtyři desítky malých jedliček zasadily děti ze Základní školy Lidická. Třídu 4A do lesní školky v bývalé cihelně doprovázely paní učitelky Mgr. Irena Soukupová a Mgr. Daniela Schejbalová. Mladé porosty jsou součástí přibližně 85 ha lesů, které obhospodařuje Město Hrádek nad Nisou. Proto na místě nechyběla ani Naďěžda Černohorská z městského úřadu spolu s odborným lesním hospodářem Ing. Janem Dudou. Ten dětem o lesích nejprve prozradil několik základních informací a o chvilku později také předvedl, jak se mají stromečky správně vysazovat. Po té už se samotné děti rozdělené do skupinek pod dohledem a někdy i za pomoci dospělých pustily do práce. Pokud sazeničky nepotká nějaká nehoda, budou moci děti v následujících letech sledovat, jak jejich les roste. A kdo ví, jednou sem možná budou vodit i svoje děti.

Foto:
Roman Sedláček / www.hradek.cz