Průběh prací prací při 2. etapě rekonstrukce podstávkového domu Koník - duben 2018.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v česko-polském programu „Interegg V-A Česká republika- Polsko“, v projektu Hrádek n/N a Boleslawiec na cestě starých řemesel, identifikační číslo projektu : CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000912.

Foto:
Roman Sedláček / www.hradek.cz