Hrádecký masopust znovu zavál do ulic města maškary i jejich rej. Začínalo se u radnice, kde starosta, ač tuze nerad a jen na jediný den, přišel o svou moc nad městem. Hned poté vyrazil průvod po nové, delší trase. Tentokrát vedla až k Lidovému domu, přes Starý dvůr zpět na Horní náměstí a potom už jako dřív na Dolní náměstí. Odtud ještě kousek kolem parku k hasičské zbrojnici, kde poutníci znavení chůzí i kořalkou mohli v klidu zasednout k vepřovým hodům…
Foto: Roman Sedláček /www.hradek.cz