Tradiční Den dětí na Kristýně znovu přilákal mnoho rodičů a jejich ratolestí. I letos na ně čekala zábava kolem celého jezera.
Letošní téma „Ten dělá to a ten zas tohle“ v praxi znamenalo, že si děti letos na stanovištích mohly vyzkoušet celou řadu profesí. Bylo tu zahradnictví, záchranná služba, restaurace, kominictví a další řemesla, obzvlášť plno bylo na atraktivních zastávkách u hasičů a policie.

Foto:
Roman Sedláček / www.hradek.cz