Pohřeb P. Josefa Čupra SJ
Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie
Brno
14.10.2019

Fotograf: pan Vilém Urbánek