Návšteva provinciála p.Jaroslava Jašša CM v našej farnosti

Vo štvrtok 23. marca 2017 sa dožil krásneho jubilea náš kaplán páter Ján. Páter Ján oslavoval svoje šesťdesiate narodeniny. K tomuto jubileu našu farnosť navštívil z Bratislavy aj provinciál vincentínov páter Jaroslav Jaššo CM, ktorý celebroval aj večernú sv. omšu s úmyslom za pátra Jána. Spolu s ním sa sv.omše účastnil aj páter John z USA.
Aj keď duchovní boli vo fialových pôstnych rúchach celá sv.omša sa niesla v slávnostnej atmosfere. Na záver poblahoželaj p.Jánovi páter Vincent a pozval veriacich do priestorov pastoračného centra.
Tu prišlo popriať veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, veľa Božích milosti pátrovi Jánovi mnoho našich veriacich.
Pri pohostení, ktoré pripravili naše šikovné ženičky sme večer prežili v príjemnej slávnostnej atmosfére.