Pôstna polievka „ Podeľme sa“

Dňa 18. 03. 2018 sa v našej farnosti uskutočnil 3. ročník podujatia „Podeľme sa“. Jeho cieľom bolo, že jeden deň v pôstnom období obetujem osobný pôst za núdznych, formou zaplatenia za pôstnu polievku. Naši duchovní otcovia dopoludnia po všetkých sv. omšiach rozdávali výbornú pôstnu polievku mladším, ale aj starším farníkom. Výťažok z tohto podujatia 280,00 Euro sa použije na vznik nového krízového centra pre rodiny v núdzi v Košiciach.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili, duchovným otcom, sestričkám, dobrovoľníkom, ale najmä majiteľovi reštaurácie MONIKIN DVOR pánovi Bálintovi, ktorý navaril a zasponzoroval polievku .