Veľkonočné Trojdnie vo farnosti Lučenec - mesto.

Kristus uskutočnil dielo ľudského vykúpenie a dokonalého oslávenia Boha predovšetkým svojím veľkonočným tajomstvom, v ktorom svojou smrťou zničil našu smrť a svojím zmŕtvychvstaním obnovil nám život. Preto Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania je žiarivým vrcholom celého liturgického roka. A tak ako je nedeľa vrcholom týždňa, je slávnosť Veľkej noci vrcholom liturgického roka. Na priblíženie oslavy Veľkonočného trojdnia v našej farnosti Lučenec - mesto, prinášame pár fotiek z liturgických slávení.