Diecézne stretnutie mládeže v Heľpe

V sobotu 7. apríla sa v horehronskej farnosti Heľpa uskutočnilo diecézne stretnutie mládeže rožňavskej diecézy s našim otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom. Prinášame pár fotiek z tohto milého stretnutia.