Slávnosť Božieho Tela - Z neba si im dal chlieb...

V katechizme čítame, že Eucharistia je opravdivé telo Pána Ježiša pod spôsobom chleba a opravdivá krv Pána Ježiša pod spôsobom vína. Živého Krista medzi nami sme si uctili aj my vo farnosti Lučenec - mesto slávnosťou Božieho Tela. Po večerných sv. omšiach sme mali sprievod k štyrom oltárikom a požehnali sme celé mesto Lučenec na všetky svetové strany.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri oslave tejto slávnosti.

Slavomír Marko, adm.