Fotografuji krajinu, především Krušné hory, dále pak makrofotografii a streetfoto.