Život napĺňame tancom a spevom.
Radosť rozdávame v speve a tanci.