Život napĺňame tancom a spevom. Radosť rozdávame v speve a tanci.