Jak nenápadně přichází jaro do společnosti, uzamčené „stranou a vládou“, přišel kamarád Jirka F. s myšlenkou zahájit náš cyklistický rok vzpomínkovou jízdou do míst, kde dětství a mládí prožil náš kamarád, Jirka Smuž. Za dva měsíce to bude deset let, co nás opustil navždy náš výborný kamarád, který nezkazil žádnou legraci a zvláště Jiří k němu měl velmi blízký vztah, poněvadž společně v lavici na JSŠ prožili chvíle školní a následně pak na společném pracovišti i četné prožitky pracovní.

Cesta nebyla svou délkou dlouhá, jak mapa se zaznamenanou trasou naznačuje, vedla nás ze Šenova kolem odkalovací nádrže bývalého Dolu Ludvík, pak mezi usedlostmi v lokalitě Lipina, odkud pocházeli i další naši spolužáci. Píďův dům jsme nejprve minuli, protože díky Jiřího nekonečně vyšperkovanému orientačnímu smyslu jsme kolem něj přejeli bez povšimnutí, nicméně na druhý pokus se povedlo. Na chvíli jsme zde zastavili a krátce zavzpomínali.

Abych se podělil se všemi o tyto vzpomínky, rozhodl jsem se zařadit několik obrázků z let více či méně, přesto dávno minulých a jako pomůcku paměti jsem je opatřil krátkými popisky. Po pravdě řečeno, byl to Jirkův nápad, nicméně já se jej chytil a tudíž bylo i na mně, abych jej uvedl do praxe. Některé z nich jsou již letité a poznamenané duchem času, přesto jsou obrazově srozumitelné, aby splnily účel jim určený. Zvláště jsme vzpomněli našich návštěv u Jirky doma v Bártovicích, kde nás vždy radostně vítal a rovněž posledního setkání, jehož se Píďa v radvanické „Dřevěnce“ zúčastnil. Teprve po jeho pohřbu v červnu 2011 nám došlo, že se 10 dnů před jeho úmrtím vlastně se všemi přišel rozloučit. Mnohé chvíle jsem rovněž strávil s Jirkou na Skype, kdy jsem poskytoval své skromné služby radami, jak se vyrovnat s některými problémy souvisejícími s používáním PC.

Bohužel přišel onen den, kdy nás Píďa opustil navždy. Nicméně my za ním chodíme stále, několikrát za rok a on na nás shůry shlíží a je tak s námi stále.

Snažil jsem se tímto malým albem všem připomenout, že před deseti lety odešel znamenitý člověk, náš spolužák a dobrý kamarád. Budiž i nadále čest jeho památce !!