13.4.2019 - Pálava - Klentnice, děvičky Soutěska, Klentnice
a cesta z Valtic do lednice a zámecký park