V Přerově byl 11. září 2016 slavnostně otevřen památník Jednoty bratrské!
Vznikl na místě, kde archeologové před několika lety odkryli bratrské duchovní a vzdělávací centrum z dob Jana Blahoslava či Jana Amose Komenského. Nález evropského významu nyní prezentuje areál zahrnující základy bratrského kostela a školy včetně původní uličky mezi nimi, kterou bratři vybudovali. Nade vším se symbolicky tyčí tzv. Sloup víry, s dávným bratrským heslem "Zvítězil Beránek náš, následujme jej!" Otevření památníku připomínajícího působení Jednoty bratrské v Přerově se zúčastnili i členové JB v čele s biskupem Janem Klasem.