Tradiční celocírkevní konference Jednoty bratrské, tentokrát s mottem "Čas je vzácný".
Foto: Daniel Dančevský (www.facefoto.cz),
Lukáš Holas