Miestopis je podľa slovníkového portálu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra zemepisný opis územia (horstva, vodstva, porastu, osídlenia, komunikácií a pod.) pomocou máp spolu so štatistickými údajmi; veda o takomto opise, topografia.
Pre dávnych objaviteľov to boli krásne časy. Stačilo vyjsť za dedinu, sadnúť si k potoku a kresliť mapu neznámeho územia. Lebo tajomné neznámo sa skrývalo všade.
Ale aj my môžeme každý deň objavovať nové miesta a nemusíme sa kvôli tomu hnať ani na opačný koniec zemegule. Navyše nehrozí, že nás v neznámom území zožerú levy.
Ak si chcete prečítať aj príbehy z niektorých miest, zastavte sa na mojom webe Krajina príbehov