Tour de Vrchár Považia - 1 kolo časovky do vrchy o putovný pohár najlepšieho vrchára Považia.

Celý obsah uverejnený v tomto albume je autorsky chránený. Iné použite len so súhlasom autora. All content published in this album is copyrighted. Other use only with the consent of the author.