Prvá etapa pretekov - časovka jednotlivcov na Malženickej ceste.


Celý obsah uverejnený v tomto albume je autorsky chránený. Iné použite len so súhlasom autora. All content published in this album is copyrighted. Other use only with the consent of the author.