Tretia záverečná etapa - Pretek jednotlivcov so štartom v obci Dubová a cieľom v Trnave.

Celý obsah uverejnený v tomto albume je autorsky chránený. Iné použite len so súhlasom autora. All content published in this album is copyrighted. Other use only with the consent of the author.