Vyhlásenie víťazov 24 hodinového preteku na okruhu Slovakiaring v Orechovej Potôni.
Results ceremovy from the 24 hour race on the Slovakiaring circuit in Orechová Potôň.

Celý obsah uverejnený v tomto albume je autorsky chránený. Iné použite len so súhlasom autora. All content published in this album is copyrighted. Other use only with the consent of the author.