3. ročník Countrycrossu in memoriam Janka Haviara o pohár starostu obce Domaniža.

Celý obsah uverejnený v tomto albume je autorsky chránený. Iné použite len so súhlasom autora. All content published in this album is copyrighted. Other use only with the consent of the author.