V nedeľnom preteku na cestách v okolí Kláštora pod Znievom štartovali všetky kategórie žiakov ako aj kategória Kadetiek.


Celý obsah uverejnený v tomto albume je autorsky chránený. Iné použite len so súhlasom autora. All content published in this album is copyrighted. Other use only with the consent of the author.