Cyklistický klub KEC Pružina organizoval 12. ročník obľúbeného maratónu Strážovskými vrchmi, ktorý bol zároveň aj finálnym kolom Považsko - Strážovského pohára.

Celý obsah uverejnený v tomto albume je autorsky chránený. Iné použite len so súhlasom autora. All content published in this album is copyrighted. Other use only with the consent of the author.